Μηχανές Αναζήτησης ( SEO)

Μηχανές Αναζήτησης ( SEO)

Eίναι οι διαδικασίες βελτιστοποίησης στη δομή, στο περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ιστότοπου, ώστε να είναι φιλικός προς τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου Στόχος είναι η κατάταξη ενός ιστότοπου στις υψηλότερες θέσεις των μηχανών...