τιμοκαταλογος

Μετά την αγορά του κάθε πακέτου επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας για την υλοποίηση του project

Web Site

€260

Δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον για να προβάλουμε δυναμικά την επιχείρηση σας στο διαδίκτυο. 

N

Αρχική σελίδα

N

Σελίδα επικοινωνίας

N

1 extra σελίδα

N

Εxtra Υπηρεσίες

Pro

€480

Οικονομικό  πακέτο για δημιουργία blogs, πλατφόρμες E-learning, e-radio και μεγάλα web-site.

N

Έως 15 σελίδες

N

Σελίδα blog

N

Ηλεκτρονικές πληρωμές

N

Εxtra Υπηρεσίες

Bussines

€850

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

N

Έως 20 σελίδες

N

Σελίδα blog

N

Ηλεκτρονικές πληρωμές

N

Έως 200 προϊόντα

N

Εxtra Υπηρεσίες